BPI-M2+ 气象站_08_PM2.5传感器的 arduino 库 (ZH03A)

 1. PWM方式读取
#include "ZH03A.h"
ZH03A pm2_5;
#define pin 11

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
}

void loop() {
 pm2_5.read_PWM(pin);
 
 Serial.print("pm2.5=");
 Serial.print(pm2_5.pm2d5);
 Serial.print("; AQI=");
 Serial.print(pm2_5.getAQI(pm2_5.pm2d5));
 Serial.println();
 delay(1000);
}

 1. 串口方式读取
#include "ZH03A.h"
#ifdef ZH03A_USE_SOFTWARE_SERIAL
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // MEAG TX:10, RX:11
ZH03A pm2_5(mySerial);
#else
ZH03A pm2_5(Serial1);
#endif
void setup() {
 Serial.begin(9600); 
}

void loop() {
 pm2_5.read();
 Serial.print("pm1.0=");
 Serial.print(pm2_5.pm1);
 Serial.print("; pm2.5=");
 Serial.print(pm2_5.pm2d5);
 Serial.print("; pm10=");
 Serial.print(pm2_5.pm10);
 Serial.print("; AQI=");
 Serial.print(pm2_5.getAQI(pm2_5.pm2d5));
 Serial.println();
 delay(1000);
}

PM2.5传感器的库(ZH03A) ZH03A_Water.rar (2.95 KB)

上一篇: 气象站_07_CO2传感器的 arduino 库 (MH-Z14A/MH-Z19B)
下一篇: 气象站_09_PM2.5传感器的 arduino 库 (HLPM025K3)